راهکارهای حوزه تلکام

سامانه مدیریت از راه دور سیم کارت

سامانه مدیریت از راه دور سیم کارت (SIM Over The AIR)

قابلیت‎های محصول

پرداخت مبتنی بر STK

پرداخت مبتنی بر STK

قابلیت‌های محصول