در شرکت رادین طرح دورکاری کارکنان اجرایی شده است

شرکت رادین از زیرمجموعه‌های گروه حصین، در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و برای حفظ آسایش سرمایه انسانی خود، طرح دورکاری کارکنان را پیاده و اجرایی کرده است.

به همین منظور از مدیران بخش‌های مختلف رادین خواسته شده تا حد امکان دورکاری کارمندان را بجز موارد و پست‌هایی که حضور فیزیکی افراد ضروری است،  پیاده‌سازی کنند. به علاوه تمهیدات بهداشتی متعددی برای افراد حاضر در مجموعه در نظر گرفته شده است.