آمنی چنل

یکی از چالش های اساسـی بانک ها کنـار آمـدن بـا رونـد شـتابان تاییـرات در محـیط کسـب وکار اسـت. توسـعه روزافـزون کانال های ارتباطی و تغییر پارادایم هـای کسـب وکار در سـایه رونـق خـدمات رایـانش ابـری در کنـار ایجـاد فرصـت های جدیـد، تهدیدی جدی برای کسب وکارهای موجود به حساب می آیند. هزینه های مالی، مدیریتی و زمانی، الزام برای ارتقا و انطبـاق سـامانه های موجـود معضلاتی هسـتند کـه در ایـن فضـا توانمنـدی سازمان ها را برای پاسخ به انتظارات ذی نفعان و حفظ مزیت رقابتی به چالش کشیده است. محصول Omni-Channel رادین با نام تجاری Omni-RAD (Rapid application Development) بر اساس شناخت این چالش ها به عنوان یک ابزار توانمندساز می‌تواند زمان و هزینه انطبـاق فرآینـدها و ایجاد سرویس های روزافزون و ارائه آن در کانال های ارتباطی نوظهور را به حداقل برساند.

مزیت‌ها و ویژگی‌های محصول Omni-RAD

اینترنت بانک

مزیت‌ها و ویژگی‌های محصول اینترنت بانک

همراه بانک

مزیت‌ها و ویژگی‌های محصول همراه بانک

PWA

معرفی محصول

مزایای استفاده از PWA

سامانه مدیریت کانال(Channel Management System)

سامانه مدیریت کانال (CMS) وظیفه دریافت تراکنش ها از چندین کانال ورودی، پردازش پیام ها، ارسال به کانال های خروجی و ارسال پاسخ به کانال های ورودی را بر عهده دارد.

سیستم مدیریت کانال، کانال‌های ارتباطی مختلفی (شامل ISO8583، Web Service، فایل/RAW Socket، پروتکل دلخواه مورد نظر مشتری مبتنی بر TCP/IP،WCF/.Net) را پشتیبانی می‌کند که برخی از آن‌ها عبارتند از:

سامانه مدیریت کانال توانایی به کارگیری چندین نوع از پایگاه داده (شامل: Oracleو SQL) را دارا است. این قابلیت امکان تقسیم فعالیت بین چندین سرور داده را به وجود می‌آورد؛ همچنین دسترسی به پایگاه‌های داده‌ای ناهمگون را به منظور مجتمع سازی و عملکرد بهتر ممکن می‌سازد.

سیستم مدیریت کانال علاوه برهستة مرکزی دارای ماژول های: موتور پردازش تراکنش‌ها، اولویت بندی پردازش تراکنش‌ها و بررسی مجاز بودن تراکنش‌ها می‌باشد.

قابلیت‌های سامانه مدیریت کانال

• پشتیبانی کارت مغناطیسی مطابق استاندارد: ISO7810,ISO7811 

• امکان برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با درگاه های بانکی از طریقISO8585 

• قابليت اتصال به انواع درگاه ها و سوئيچ ها از طريق وب سرويس و استاندارد ISO858

سامانه احراز هویت

خانواده محصولات مجازشماری رادین یا سامانه Authentication and Authorization به مجموعه نرم افزارهای زیر گفته می شود:

این سامانه از قابلیت های زیر برخوردار می باشد:

سامانه پیشخوان مجازی

پیشخوان مجازی یا در واقع همان خدمات بدون لاگین سامانه ای است که کاربر از طریق آن می تواند بدون مراجعه به شعب و احراز هویت اولیه از سرویس های عمومی کارت نظیر:

استفاده نماید.

سامانه مدیریت رمز پویا

سامانه مدیریت رمزپویا رادین بستری نرم افزاری برای تولید و احراز هویت رمز پویا برای حساب و کارت های مشتریان می باشد. این سامانه هم از طریق اپلیکیشن مستقل و هم بصورت یکپارچه با محصول همراه بانک و محصول PWA قابل ارائه می باشد.

در حال حاضر برای موارد زیر امکان تولید و دریافت رمز پویا امکان پذیر می باشد:

PFM بانکی

این سامانه از دو زیرسیستم مدیریت هزینه و درامد و هم چنین سامانه ادمین آن تشکیل شده است. فهرست ویژگی های سامانه مدیریت هزینه و درآمد عبارت اند از:

شایان ذکر است سرویس های Restful این سامانه قابل ارائه جهت بهره برداری در سایر درگاه نیز طراحی و آماده بهره برداری می باشد.

سامانه محب

معرفی و ویژگی های محصول

ماژول های این سامانه به شرح می باشند: