راهکارهای بلاکچین (Blockchain Solutions)

سامانه نگهداری و امنیت دارائی دیجیتال دژکی(کاستدی)   

پلتفرم مدیریت زنجیره تامین بر بستر بلاکچین

پلتفرم ذخیره سازی غیر متمرکز داده