فین‌تک در ایران به چه سمتی می‌رود؟ گزارش ویدئویی از پنل فین‌تک

 

کنفرانس فین‌تک ایران ۱۳ و ۱۴ شهریور برگزار شد. در روز اول این کنفرانس پنلی در مورد آینده فین‌تک ایران برگزار شد. در این پنل صادق فرامرزی مدیرعامل فرابوم، میثم رجبی مدیرعامل رادین، مهدی عبادی دبیر انجمن فین‌تک، علی عزیزی مدیر کسب‌وکار فین‌تک فناپ و علی بدیعی مدیرعامل فینوتک حضور داشتند و مهرک محمودی از ماهنامه پیوست مدیریت آن را بر عهده داشت.