گفتوگو با میثم رجبی درباره مسیر زندگی شخصی و حرفه‌ای‌اش در ماهنامه عصر تراکنش

  • میثم رجبی یک دهه‌شصتی متولد تهران است که در خانواده‌ای‌ ‌طبقه‌متوسطی بزرگ شده است. رجبی فعالیت حرفه‌ای خود را از سطح کارشناسی در یک شرکت نفت و گاز آغاز می‌کند، اما طولی نمی‌کشد که از آنجا بیرون می‌آید و با ورود به شرکت فخیم، قدم به مسیر تازه‌ای می‌گذارد که درنهایت به مدیرعاملی شرکت رادین ختم می‌شود.
  •  او وجود سرمایه‌گذار، کارآفرین و نیروی انسانی متخصص را سه عنصر کلیدی می‌داند که مسیر توسعه کشورها را تسهیل می‌کنند و بزرگ‌ترین نگرانی او مهاجرت نیروی انسانی از ایران است.
  • گزارش گفت‌وگو با میثم رجبی پیرامون زندگی شخصی و حرفه‌ای او را در وب‌سایت عصر تراکنش بخوانید:    🌐 asretarakonesh.ir/?p=10986